Här hittar du länkar till artiklar om SKSF, men också om viktiga frågor som berör personal som jobbar inom vård och omsorg. Samvetsfrihet och dödshjälp är två aktuella ämnen, som berörts både i svensk media och i norsk media.
Samvetsfrihet

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 18), och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 9), har alla människor rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Europarådet sa i oktober 2010 nej till inskränkningar i rätten till samvetsfrihet i vården.

Sveriges riksdag beslutade ungefär ett halvår senare att man ska arbeta aktivt för att motverka samvetsfriheten.

Artiklar

i olika tidningar
Bön för vård och omsorg
DAGEN 2011.08-24 

Kyrkans Tidning 2011-08-25 

Pingst.se


SKSF
SKSF 50 år

DAGEN 2002-06-14


SKSFs början

Artikel införd i De Ungas Tidning

inom EFS 1952:

SKSF 40 år

Hälsning nr 4 1992Några av de artiklar

man kan finna om


Läs om

Norska läkares kamp för samvetsfriheten

i Vårt Land

i Bergens Tidene

NKLFs hemsida


Europarådet förhindrar dödshjälp i Europa!
Läs om det här!
och här