Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund

är en ekumenisk gemenskap för all kristen personal inom vård och omsorg och för andra som är intresserade.

Vårt mål är att

verka för att kristna värderingar och en helhetssyn tillämpas i vården

värna om den kristna människosynen och människovärdet

stimulera till bön och bibelstudium

på olika sätt uppmuntra kristen personal att vara ljus och salt där man är

stötta och uppmuntra studerande på Hälsohögskolor och andra vårdutbildningar

vara en länk mellan kristen vårdpersonal i Sverige och i andra länder

Se hela människan

i vård och omsorg

Helhetssynen är viktig

i vården och omsorgen.

Jesus såg hela människan, dvs ande, själ och kropp.

Han gav dem mat, lyssnade, förmedlade kontakter, helade från sjukdom och såg andlig nöd.


Vad gör vi?

samlas regelbundet till bön på olika platser i landet

uppmanar kyrkor till bön speciellt en söndag i oktober månad - Healthcare Sunday
 
ordnar olika typer av träffar för vårdpersonal och studerande

har en konferens varje år

ger ut Tidningen Hälsning

samarbetar med andra kristna organisationer
 
deltar i konferenser och gemenskapsdagar i Norden, Europa och globalt


Vi ordnar Saline-kurser.

Om kristen tro, öppenhet och kompetens i patient relationen

För att läsa mer om det klicka här


Linnea och Lennart Karlsson

Föräldralösa barn i Syd-Afrika

Vi förmedlar pengar till vännerna Karlssons arbete bland föräldralösa barn i Syd-Afrika. Många familjer består endast av barn, sedan deras föräldrar dött pga AIDS. Dr Lennart Karlsson och hans fru Linnea bor i Syd-Afrika och har arbetat där i många år.

Du som vill skänka en gåva kan sätta in pengar på SKSFs plusgiro. 13 87 37 - 2  Skriv "Lennart Karlssons arbete" i meddelanderutan.

Bönetrio

Fler och fler bildar bönetrio. Det kan tex vara tre arbetskamrater eller två från samma arbetsplats och en tredje från den kyrka man tillhör. Man kommer överens om gemensamma bönämnen som man ber för. En del träffas ofta men andra har inte möjlighet att träffas så ofta, utan ringer då till varandra eller skickar sms. Många tycker detta är något som fungerar bra och är en tillgång och ett stöd.

Förebedjare/Mentor

Du som har arbetat i många år kan vara förebedjare/mentor och på så vis stötta och uppmuntra någon som studerar eller en yngre kollega.

Vi skulle vilja ha två kristna sjuksköterskor på varje studieort som kan tänka sig att träffa en grupp kristna sjuksköterskestudenter ett par gånger om året. Hör gärna av dig om du kan tänka dig att ställa upp eller kanske vet om någon annan.

Vi vet att många studenter tyvärr tappar sin tro under studietiden då man inte har naturlig kontakt med sin hemförsamling/kyrka, och tycker därför det är extra viktigt med dessa kontakter och att komma ihåg att be för våra studenter.

Nordisk stafett

Vi har tillsammans med våra grannländer en bönestafett, där vi ber för varandras bönämnen i de olika länderna.

Healthcare Sunday - Bön för vård och omsorg

En söndag i oktober uppmanar vi även alla kyrkor och samfund att vara med och be för vården och omsorgen i Sverige. Healthcare Sunday började i Storbritannien och uppmärksammas nu i många länder. 18 oktober har Lucas namnsdag. Lucas i Nya testamentet var ju läkare, och därför har man valt den söndag som är närmast 18 oktober.

Här är några bibelversar om bön:

Jer.31:9     Matt.18:19-20     Matt:7:7-11     Fil.4:6-7    

Ps.145:18     Joh.16:24     Kol.4:2     Fil.4:6
SKSF är en del av HCFI (Healthcare
Christian Fellowship International)

För mer info klicka här