Norden

Nordisk gemenskap

Vi har mycket gemenskap med våra vänner i Norge och Danmark och deltar i varandras årskonferenser. Vi har även kontakt med Finland och Island. Inga Helver från Danmark blev hösten 2011 kontaktperson för Norden. Hon efterträdde då Barbro Fritz från Sverige.

Nordisk stafett

Vi har en bönestafett tillsammans i Norden. Ingrid Rydell är bönekoordinator för Sverige och Inga  från Danmark är bönekoordinator för Norden.

Länkar

Norge:   www.kfhelse.no

Danmark: www.krisos.dk


Barbro Fritz var kontaktperson

för Norden i flera år. Hon lämnade i

oktober 2011 över till Inga Helver från Danmark, då

HCFI firade 75-årsjubileum i Manilla,

Filippinerna.

Ordförande för KFH i Norge:
Anne Berit Emmerhoff och Eli Augestad Vikdal
Nordisk koordinator för SalineProcess: 
Anne Marit Dugestad, Norge

Inga Helver

Ordförande för KriSoS i Danmark

Kontaktperson för Norden
Bönekoordinator för Norden