HCFI vill inspirera och utrusta alla kristna som arbetar inom hälsosektorn för att göra Jesus Kristus verklig i det dagliga livet och i arbetet.

HCFI - Healthcare Christian Fellowship International

Det började 1936 i Syd-Afrika. Francis Grims far låg döende på sjukhuset. Francis tyckte att hans far fick god fysisk vård, men ingen såg till hans andliga behov. Francis började då att samla sjuksköterskor till bibelstudium och bön. Så bildades HCF, som nu finns i över 100 länder runtom i världen.

HCFI firade i september 2011 sitt 75-årsjubileum i Manilla, Filippinerna. Där deltog över 600 personer från 87 länder. HCFI är som en stor familj. Francis fru Erasmia Grim är fortfarande mycket engagerad i arbetet för HCFI, och deltog också i konferensen.

Internationell koordinator för HCFI är Chris Steyn, och president är George Mc Donald.

 

1951 kom Francis för första gången till Sverige. 1952 bildades SKSF (Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund). Vi firade 70 år 2022.

"Det passerar fler människor genom sjukhusets dörrar än genom kyrkans."

Francis Grim

Läs vad som skrevs om HCFI 2006, då man firade 70-årsjubileum

Celebrating God's faithfulness to HCFI over 70 years

Erasmia Grim
Chris Steyn
George Mc Donald