Saline - Salt och ljus
Saline Process

"International Saline" har bytt namn och heter numera "Saline Process. Läs mer om Saline Process på hemsidan för International Healthservice http://www.ihsglobal.org


Kurs i Saline Process
- Om kristen tro, öppenhet och kompetens i patientrelationen

International Saline har bytt namn och heter numera Saline Process. Man använder numera Saline Process i många länder runtom i världen, och är flera organisationer som samarbetar. I Norden är det Healthcare Christian Fellowship International (Sveriges Kristna Sjukvårds Förbund), International Medical and Dentist Association (Kristna Läkare och Medicinstuderande) och Nurses Christian Fellowship International, som samarbetar vad gäller Saline Process.Kursen handlar om hur man som kristen kan få hjälp med redskap för att vara ljus och salt. Under kursen får man följa en patient på hans väg till tro, och får nycklar för att kunna se var en människa befinner sig och utifrån det lättare förstå och kunna bemöta på rätt sätt. Det är några frågor man utgår ifrån, ser vad Bibeln säger, tittar på en del vad forskningen visar på och delar även tankar och erfarenheter med varandra. Det brukar bli många intressanta samtal under en kursdag.


Klicka på bilden för att läsa mer om Saline.

Saline-kurs

 "Salt och Ljus"

Om kristen tro, öppenhet och kompetens i patientrelationen

Kursen handlar om hur man som kristen kan få hjälp med redskap att använda i vården.

I mars 2012 hade vi en Saline-kurs i Falun, och det var den tredje kursen i Sverige. Den första var i Göteborg 2009 och den andra i Eksjö 2010. Det kommer fler kurser framöver och även uppföljning för er som redan gått en kurs. Vi skickar gärna en informationsbroschyr till dig som inte har gått kursen. Du kan även skicka dina frågor till oss här.

Annons om ny kurs kommer under Aktiviteter --> Aktuellt här på hemsidan. Hör av dig om du vill att vi ska ordna en kurs på din ort.

 

Vi har på nytt öppnat vår blogg för er som har gått Saline-kursen.

Kod till Bloggen får du av kursledaren.

Om Saline Process-kursen:

Saline syftar på Saline solution som är fysiologisk koksaltlösning, och används i vården.

(För liten salthalt är verkningslös, och för hög salthalt kan vara dödlig.)

 

Kursens syfte är att vara ett redskap för dem
som önskar bli ett vittne på sin arbetsplats.
Handledningen är mycket väl utformad. Man
går igenom de många små stegen på en persons
trosresa och hur vi kan bli involverade
i den processen.
Kursen utgår från fem frågor som ska hjälpa
deltagaren att hitta sin plats i processen.
• Varför är tron viktig i vården?
• Vilka är tillfällena och barriärerna för att fullfölja
Guds kallelse?
• Vad är min del i det hela?
• Vilka andra redskap kan hjälpa mig att plöja
och så?
• Hur går jag vidare?

 

Citat hämtat från Hälsning, där kursdeltagare skrivit efter kursen i Göteborg:
"Kursen gav många prov på möjligheter som finns, genom att hänvisa till flera bibelord. Speciellt Matt. 3:13 där det talas om att vi är jordens salt. När vi tagit emot Kristus i våra liv har vi fått den rätta salthalten, som är hälsosam. Det måste bevaras en balans mellan sanning och kärlek i våra liv, annars kanske vi får en livsfarlig salthalt som dödar. Ett litet exempel från kursen."


Här kan du läsa vad flera deltagare har skrivit i Hälsning, om kursen.

"Ni är jordens salt" Matt.5:13

"Ni är världens ljus" Matt.5:14

"Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen." Matt.5:16