Information som riktar sig speciellt till dig som är medlem i SKSF

Vi fick ställa in vår konferens och vårt årsmöte som var planerat att ha på Mullsjö folkhögskola i våras. Eftersom situtionen är som den är med tanke på coronarestriktioner och annat så anser vi inte att det är möjilgt för oss att genomföra årsmötet i år. Vi kommer därför att försöka satsa på att ha årsmöte med förhandlingar för 2 år istället nästa år. Det blir då troligen endast program för en dag, där vårt årsmöte ingår som en del. Vi återkommer om detta i Hälsning, på vår facebooksida och här på hemisdan. På återseende!

SKSF:s styrelse


Fler lokala och regionala träffar

Vi önskar fler lokal och regionala träffar, dvs samlingar på fler orter i landet. Kan du tänka dig att vara med och arrangera något där du bor, så hör hör av dig till SKSF, via e-post till kristenivarden@telia.com eller via brev till: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, Smedhemsvägen 19, 560 25 Bottnaryd.


Mycket viktigt!!

För att komma igång med studentarbete
Sökes:

2 sjuksköterskor på varje ort där det finns sjuksköterskeutbildningar
som kan tänka sig att träffa sjuksköterskestuderande förslagsvis 2 gånger per termin.
Om du vet någon som detta skulle passa eller själv kan tänka dig att vara med i detta: Hör av dig via e-post till kristenivarden@telia.com
eller via brev till: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, Smedhemsvägen 19, 560 25 Bottnaryd.