Om du vill kontakta oss

Du kan kontakta oss via telefon, brev eller e-mail.

Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Telefon: 070-5684270
E-post: kristenivarden@telia.com

Adress: Smedhemsvägen 19

560 25 Bottnaryd


Om du vill stötta oss ekonomiskt kan du sätta in ditt bidrag på Plusgiro: 13 87 37 - 2