NfS - Nätverket för samlevnad och sexualitet

Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) bildades i november 2013. Bakgrunden till bildandet var en frustration över det sätt som sex och relationer presenteras i de senaste årens sex- och samlevnadsmaterial för skolan. Här har RFSU och andra avsändare under lång tid spritt ett budskap som på flera sätt går emot de värden som läroplanen föreskriver att den svenska skolan ska förmedla ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. I styrelsen sitter representanter från ett antal olika kristna organisationer.

Vi kommer här att fylla på med mer information och med länkar till olika artiklar kopplat till detta.