Healthcare Sunday - Bön för vård och omsorg Söndag den 18 oktober 2020

Hjälp oss sprida information så fler kommer med
och ber för vård och omsorg i Sverige!!

Längst ner till höger på sidan finns det filer som du kan ladda ner och skriva ut, med den färdigskrivna bönen för vård och omsorg.


Bön för Vård och Omsorg i Sverige

Käre Gud

Vi tackar dig för ditt löfte om att du alltid hör vår bön.

Vi ber idag speciellt för vård och omsorg i Sverige.

Var nära var och en som arbetar i vård och omsorg. Låt dem motta din styrka och kärlek och låt dem få förmedla den vidare till patienter, kollegor och andra som de möter.

Låt dem hitta möjligheter till kontakter med andra på arbetsplatsen för att kunna be och uppmuntra varandra och låt dem också få hjälp och stöd från sin lokala kyrka.

Herre, vi ber för dem som i sitt arbete utsätts för hot och våld från patienter.

Var med dem som möter patienter med missbruksproblem och psykiska problem.

Vi ber för de studerande i vårt land, att de ska få den utbildning de behöver, och vara väl förberedda att ta det ansvar som krävs i arbetet inom vård och omsorg efter sin examen. Hjälp dem också att få arbete då de är färdigutbildade.

Tack Gud för alla dem som arbetar för våra barns hälsa och för dem som arbetar med barn på förskolor, daghem, och olika skolor. Låt dem få förmedla din kärlek och trygghet.

Gud, vi ber, att det ska finnas en helhetssyn, att man ska se till hela människan i vård och omsorg.

Herre, vi ber dig för alla som arbetar med att försöka se till de fysiska, psykiska, sociala och andliga behoven hos de allvarligt sjuka och döende och deras anhöriga.

Gud, vi ber dig, var särskilt nära dem som är deprimerade, och dem som har svårt att leva ett normalt liv. Hjälp dem att få ta emot den behandling och det stöd de behöver för att de ska finna frid, hälsa och helande.

Herre, vi ber att de äldre bland oss ska bli betraktade med respekt, behandlade med värdighet och få den vård och den omsorg de behöver.

Trösta dem som sörjer och dem som bor och lever under svåra förhållanden.

Ge dem och oss alla den hjälp vi behöver.

I Jesu namn,

Amen.

Var nära var och en som arbetar i vård och omsorg...............
Söndag den 18 oktober vill vi uppmana alla kyrkor och samfund att vara med och be för vården och omsorgen i Sverige.
Healthcare Sunday började i Storbritannien och uppmärksammas nu i många länder.
Lukas i Nya testamentet var ju läkare, och därför har man valt den söndag som är närmast Lukas namnsdag.


Alla berörs vi på något sätt av vården och omsorgen i Sverige, antingen vi fattar beslut, är personal, patient eller anhörig.

Många som arbetar har ett tungt eller stressigt arbete med mycket ansvar. Detta är ett tillfälle för dem att få förbön och uppmuntran.

Hoppas ni vill vara med oss och speciellt be för vården och omsorgen! Vi vet att det alltid händer något då vi ber.

Bönen för vård och omsorg är speciellt skriven för Healthcare Sunday, som uppmärksammas i oktober varje år, men kan bedjas året om.

Tack Gud för dem som arbetar för våra barns hälsa.....
Herre, vi ber att de äldre bland oss ska bli betraktade med respekt.......