Vi är tacksamma för förbön!

Vi behöver många som vill vara med och be speciellt för Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund och allt som vi står i. Vi vet att vi har en uppgift som en kristen röst inom vården och omsorgen och för att uppmuntra och stötta vård- och omsorgspersonal.

Vi ber tillsammans för Vården och Omsorgen i Sverige, för alla som berörs på något sätt. Bed för dem som fattar beslut, all personal, alla patienter och för alla anhöriga.

Du kan be enskilt, men även be tillsammans med andra. Runtom i landet finns det människor som har bildat bönetrio och andra mindre bönegrupper där man speciellt ber för vården. Du kanske redan är med i någon bönegrupp. Ta gärna med SKSF och Vård o Omsorg i Sverige som ett böneämne där.

Tack!

Komihåg: Dina böner gör skillnad!

Bönegrupper

Vi önskar att det fanns en bönegrupp på varje sjukhus, eftersom bön är viktig och gör skillnad.

Det viktigaste är inte att man är många, utan att man ber och att man ber regelbundet.

Hör gärna av dig om ni har en Bönegrupp t ex där du bor eller på din arbetsplats. Det kan vara någon som söker en bönegrupp och då är det så bra att vi har någon som vi kan hänvisa till. (Vi vet att det finns många grupper som vi inte vet om.)

Många har bildat bönetrio. I en bönetrio är man tre som hjälps åt att be. En del träffas ofta och andra som inte kan träffas så ofta kan ha regelbunden kontakt via telefon eller sms, och stöttar varandra i bön. Om det är en dag man känner extra behov av förbön, det kanske händer något speciellt osv, då kan man höra av sig till sina bönekompisar. Det är lättare att ha kontakt när man är bara tre.


"Jag tänker be för Sverige".

Text och musik: Simon Ådahl

Drama: Svenarums Tonår