Samvetsfrihet har prövats i
Nyköpings tingsrätt och prövas snart även i arbetsdomstolen

22, 23 och 26 september 2016 togs barnmorskan Linda Steens fall om samvetsfrihet upp i Nyköpings tingsrätt. Tingsrätten sa nej till Lindas krav och får nu betala 1,2 miljoner kronor för Sörmlands landstings rättegångskostnader. Det har startats insamlingar i både Sverige och Norge av människor som vill hjälpa till att betala detta. Du som vill stötta Linda i kampen om samvetsfrihet och hjälpa till att betala av de 1.2 miljonerna kan göra det genom att sätta in en gåva på bankgiro: 605-8630 eller swisha till: 123 615 89 01.
Ellinor Grimmarks fall om samvetsfrihet ska tas upp i Arbetsdomsstolen, men datum för det är vad vi vet ännu inte bestämt.
Linda Steen kommer också att gå vidare till Arbetsdomstolen.
Både Linda och Ellinor jobbar just nu som barnmorskor i Norge.


Brev till Ledarsidan på Smålandsposten 2013-03-15 :

Alla vinner på samvetsfrihet

Ruth Nordström

Samvetsfrihet

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 18), och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 9), har alla människor rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Europarådet sa i oktober 2010 nej till inskränkningar i rätten till samvetsfrihet i vården.

Sveriges riksdag beslutade ungefär ett halvår senare att man ska arbeta aktivt för att motverka samvetsfriheten.

Fonden för samvetsfrihet

En gåva kan ges till
Bankgiro: 508-8521 eller Swish: 123 589 6519

I Hälsning nr 3 2012 finns en artikel om Samvetsfrihet.

Varldenidag.se 2012-12-03

Sjukvårdspersonal ska kunna avstå

Läs här

Några av de artiklar

man tidigare har kunnat läsa i olika tidningar om

SAMVETSFRIHET

(insändare, debattartiklar mm.)

 

DAGEN

 


DAGEN

 

DAGEN

 

 

SvD

 

Artikel om norska läkarstudenter

 

Världen idag

 

Jacob Rudolfsson om Samvetsfrihet

 

Eva Johnsson om Samvetsfrihet

 

 

Världen idag 20 feb 2012:
Är våra samveten avtrubbade?

RUTH NORDSTRÖM

 

Världen idag 16 aug 2011

Brittiska sköterskor fick samvetsfrihet

Läs om

Norska läkares kamp för samvetsfriheten

i Vårt Land

i Bergens Tidene

NKLFs hemsida